Tembo Pay Blogs xin chia sẽ với mọi người về báo cáo tiền lương mới nhất của Navigos Group, là một trong những tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng hàng đầu Việt Nam.

 www.tembo-pay.com – Phần mềm nhân sự 4.0 – Dành cho các công ty vừa và nhỏ – Đầy đủ tính năng – Chi phí phải chăng | Sử dụng miễn phí trong 30 ngày đầu | Hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ HR xuyên suốt |