Ngày 25 tháng 2 năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: Ấn bản thứ chín của Báo cáo Hướng dẫn lương 2022 do Adecco Việt Nam phát hành cung cấp bức tranh chi tiết về mức lương dựa trên kinh nghiệm làm việc trong các ngành chính ở khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tài liệu này cũng cung cấp lời khuyên thực tiễn cho nhà tuyển dụng và ứng viên trong từng ngành, cũng như cập nhật các phát hiện mới nhất từ khảo sát “Xu hướng lương thưởng và phúc lợi năm 2022”.